Inteligentné Monitorovanie Odpadu

Majte plnú kontrolu nad vaším odpadom. Spravujte svoje kontajnery a nádoby. Pochopte dynamiku produkcie vášho odpadu. Optimalizujte jeho zber a ušetrite náklady, palivo a čas.

Inteligentné Monitorovanie Odpadu

Majte plnú kontrolu nad vaším odpadom. Spravujte svoje kontajnery a nádoby.
Pochopte dynamiku produkcie vášho
odpadu. Optimalizujte jeho zber a ušetrite náklady, palivo a čas.

Inteligentné Monitorovanie Odpadu

Majte plnú kontrolu nad vaším odpadom. Spravujte svoje kontajnery a nádoby. Pochopte dynamiku produkcie vášho odpadu. Optimalizujte jeho zber a ušetrite náklady, palivo a čas.

Inteligentné monitorovanie odpadu Vastum predstavuje kombináciu špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie pre efektívnu správu odpadu a sledovanie vašich odpadových nádob v reálnom čase.

 

Naše riešenie je navrhnuté tak, že poskytuje komplexný prehľad o odpadovom hospodárstve, od plánovania trasy až po zníženie nákladov na odvoz odpadu.

Inteligentné monitorovanie odpadu Vastum predstavuje kombináciu špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie pre efektívnu správu odpadu a sledovanie vašich odpadových nádob v reálnom čase.

Inteligentné monitorovanie odpadu Vastum predstavuje kombináciu špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie pre efektívnu správu odpadu a sledovanie vašich odpadových nádob v reálnom čase.

Naše riešenie je navrhnuté tak, že poskytuje komplexný prehľad o odpadovom hospodárstve, od plánovania trasy až po zníženie nákladov na odvoz odpadu.

Prečo Vastum?

Komplexný Prehľad o
Odpadovom Hospodárstve

Majte úplný prehľad o svojom odpadovom hospodárstve. Pracujte so skutočnými údajmi a robte informovanejšie rozhodnutia.

Optimalizácia Zvozov a Vynaložených Nákladov

Znížte zbytočné náklady, optimalizujte svoje zdroje a spravujte odpad efektívnejším spôsobom.

Správa Vozového Parku a Plánovanie Trás

Spravujte svoj vozový park a plánujte trasy zberu odpadu. Optimalizačný algoritmus vám ponúkne tú najefektívnejšiu možnosť.

Predikčný Algoritmus a Upozornenia

Vastum predikčný algoritmus vám povie o budúcom naplnení nádoby. Vďaka upozorneniam viete, kedy je nádoba pripravená k vyprázdneniu.

Aplikácia Navrhnutá
pre Web a Mobil 

Prezerajte si údaje kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka vzdialenému prístupu sú údaje dostupné online 24/7.

Flexibilné Riešenie
pre Každého

Vastum je pre všetkých. Mestá a obce, obchodné centrá či priemyselné závody. Je možné ho pohodlne prispôsobiť.

Komplexný Prehľad o
Odpadovom Hospodárstve

Majte úplný prehľad o svojom odpadovom hospodárstve. Pracujte so skutočnými údajmi a robte informovanejšie rozhodnutia.

Optimalizácia Zvozov a Vynaložených Nákladov

Znížte zbytočné náklady, optimalizujte svoje zdroje a spravujte odpad efektívnejším spôsobom.

Správa Vozového Parku a Plánovanie Trás

Spravujte svoj vozový park a plánujte trasy zberu odpadu. Optimalizačný algoritmus vám ponúkne tú najefektívnejšiu možnosť.

Predikčný Algoritmus a Upozornenia

Vastum predikčný algoritmus vám povie o budúcom naplnení nádoby. Vďaka upozorneniam viete, kedy je nádoba pripravená k vyprázdneniu.

Aplikácia Navrhnutá
pre Web a Mobil 

Prezerajte si údaje kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka vzdialenému prístupu sú údaje dostupné online 24/7.

Flexibilné a Spoľahlivé
Riešenie pre Každého

Vastum je pre všetkých. Mestá a obce, obchodné centrá či priemyselné závody. Je možné ho prispôsobiť akýmkoľvek potrebám.

Ďalšie informácie nájdete v informačnom letáku.

Začnite s Nami

Chcete začať využívať inteligentné riešenie pre odpadové hospodárstvo?

Začnite optimalizovať zber vášho odpadu, naplánujte si trasy zberu a ušetrite zbytočné náklady a čas.

    Začnite s Nami

    Chcete začať využívať inteligentné riešenie pre odpadové hospodárstvo?

    Začnite optimalizovať zber vášho odpadu, naplánujte si trasy zberu a ušetrite zbytočné náklady a čas.