Inteligentné Monitorovanie Pôdy

Majte plnú kontrolu nad vašou zeleňou. Monitorujte podmienky pôdy a rastlinné jednotky. Spolupracujte s počasím a klímou vašich rastlín. Optimalizujte ich zavlažovanie a ušetrite náklady a čas.

Inteligentné Monitorovanie Pôdy

Majte plnú kontrolu nad vašou zeleňou. Monitorujte podmienky pôdy a rastlinné jednotky. Spolupracujte s počasím a klímou vašich rastlín. Optimalizujte ich zavlažovanie a ušetrite náklady a čas.

Inteligentné Monitorovanie Pôdy

Majte plnú kontrolu nad vašou zeleňou. Monitorujte podmienky pôdy a rastlinné jednotky. Spolupracujte s počasím a klímou vašich rastlín. Optimalizujte ich zavlažovanie a ušetrite náklady a čas.

Riešenie pre inteligentné monitorovanie pôdy Terra predstavuje kombináciu špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie pre efektívne hospodárenie s pôdou a sledovanie stavu zelene v reálnom čase.

Riešenie je navrhnuté tak, že poskytuje komplexný prehľad o podmienkach pôdy, od plánovania zavlažovania až po znižovanie zbytočných nákladov.

Riešenie pre inteligentné monitorovanie pôdy Terra predstavuje kombináciu špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie pre efektívne hospodárenie s pôdou a sledovanie stavu zelene v reálnom čase.

Riešenie pre inteligentné monitorovanie pôdy Terra predstavuje kombináciu špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie pre efektívne hospodárenie s pôdou a sledovanie stavu zelene v reálnom čase.

Riešenie je navrhnuté tak, že poskytuje komplexný prehľad o podmienkach pôdy, od plánovania zavlažovania až po znižovanie zbytočných nákladov.

Monitorujte

Vlhkosť
Teplotu
Elektrickú vodivosť

Možné pripojiť na

Závlahový systém
Inteligentnú meteostanicu

Monitorujte

Vlhkosť
Teplotu
Elektrickú vodivosť

Možné prepojiť na

Závlahový systém
Meteostanicu

Prečo Terra?

Komplexný Prehľad o Podmienkach Pôdy

Majte úplný prehľad o podmienkach pôdy a zelene. Pracujte so skutočnými údajmi a rozhodujte sa informovanejšie.

Optimalizácia Zavlažovania
a Nákladov

Predíďte zbytočným nákladom, optimalizujte svoje zdroje a spravujte vašu zeleň efektívnejším spôsobom.

Správa Vozového Parku a Plánovanie Zavlažovania

Spravujte váš vozový park a plánujte trasy zavlažovania. Optimalizačný algoritmus vám ponúkne najefektívnejšiu možnosť.

Algoritmus Zavlažovania a Upozornenia

Algoritmus vám pomôže s potrebou budúceho zavlažovania. Vďaka upozorneniam viete, kedy je potrebné reastliny poliať.

Aplikácia Navrhnutá
pre Web a Mobil

Prezerajte si údaje kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka vzdialenému prístupu sú údaje dostupné online 24/7.

Flexibilné a Spoľahlivé Riešenie pre Každého

Terra je pre každého. Obce, poľnohospodárske celky alebo jednotlivci. Dá sa prispôsobiť akýmkoľvek potrebám.

Komplexný Prehľad o Podmienkach Pôdy

Majte úplný prehľad o podmienkach pôdy a zelene. Pracujte so skutočnými údajmi a rozhodujte sa informovanejšie.

Optimalizácia Zavlažovania
a Nákladov

Predíďte zbytočným nákladom, optimalizujte svoje zdroje a spravujte vašu zeleň efektívnejším spôsobom.

Správa Vozového Parku a Plánovanie Zavlažovania

Spravujte váš vozový park a plánujte trasy zavlažovania. Optimalizačný algoritmus vám ponúkne najefektívnejšiu možnosť.

Algoritmus Zavlažovania a Upozornenia

Algoritmus vám pomôže s potrebou budúceho zavlažovania. Vďaka upozorneniam viete, kedy je potrebné rastliny poliať.

Aplikácia Navrhnutá
pre Web a Mobil

Prezerajte si údaje kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka vzdialenému prístupu sú údaje dostupné online 24/7.

Flexibilné a Spoľahlivé
Riešenie pre Každého

Terra je pre každého. Obce, poľnohospodárske celky alebo jednotlivci. Dá sa prispôsobiť akýmkoľvek potrebám.

Ďalšie informácie nájdete v informačnom letáku.

Začnite s Nami

Chcete začať využívať inteligentné monitorovanie pôdy a zelene?

Začnite optimalizovať podmienky vašej zelene, naplánujte si zavlažovacie cykly a ušetrite zbytočné náklady a čas.

    Začnite s Nami

    Chcete začať využívať inteligentné monitorovanie pôdy a zelene?

    Začnite optimalizovať podmienky vašej zelene, naplánujte si zavlažovacie cykly a ušetrite zbytočné náklady a čas.