Inteligentné Priemyselné Riešenia

Monitorujte svoje stroje a výrobné procesy. Kontrolujte spotrebu energií. Optimalizujte prevádzkové náklady a ušetrite prostriedky a neočakávané výdavky.

Inteligentné Priemyselné Riešenia

Monitorujte svoje stroje a výrobné procesy. Kontrolujte spotrebu energií. Optimalizujte prevádzkové náklady a ušetrite prostriedky a neočakávané výdavky.

Inteligentné Priemyselné Riešenia

Monitorujte svoje stroje a výrobné procesy. Kontrolujte spotrebu energií. Optimalizujte prevádzkové náklady a ušetrite prostriedky a neočakávané výdavky.

Inteligentné priemyselné riešenia umožňujú štandardy Industry 4.0 s kombináciou špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie na efektívne monitorovanie vašich výrobných procesov, aktív a pracovného prostredia v reálnom čase.

Riešenie je navrhnuté pre kompletnú správu vášho výrobného závodu – spotreba energií, stav zariadení a podmienky na pracovisku.

Inteligentné priemyselné riešenia umožňujú štandardy Industry 4.0 s kombináciou špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie na efektívne monitorovanie vašich výrobných procesov, aktív a pracovného prostredia v reálnom čase.

Inteligentné priemyselné riešenia umožňujú štandardy Industry 4.0 s kombináciou špičkových IoT senzorov a softvérovej aplikácie na efektívne monitorovanie vašich výrobných procesov, aktív a pracovného prostredia v reálnom čase.

Riešenie je navrhnuté pre kompletnú správu vášho výrobného závodu – spotreba energií, stav zariadení a podmienky na pracovisku.

Energie

Podmienky

Elektrina

Plyn

Prietok vody

Teplota

Vlhkosť

Prestoje

Materiálové toky

Bezpečnosť

Úniky kvapalín

CO2

Hlučnosť

Prašnosť

Prediktívna údržba

Výpary

Vibrácie a nárazy

Vzdialený reporting

Energie

Elektrina

Plyn

Prietok vody

Podmienky

Teplota

Vlhkosť

Prestoje

Materiálové toky

Bezpečnosť

Úniky kvapalín

Prediktívna údržba

CO2

Výpary

Hlučnosť

Vibrácie a nárazy

Prašnosť

Vzdialený reporting

Prečo Industrial IoT?

Kompletný Prehľad Výroby a Procesov

Majte úplný prehľad o svojej výrobe a strojoch. Pracujte so skutočnými údajmi a rozhodujte sa informovanejšie.

Optimalizácia Prevádzkových Nákladov

Predíďte zbytočným výdavkom, optimalizujte svoje procesy a spravujte svoje zdroje efektívnejším spôsobom.

Vzdialený reporting a upozornenia

Vďaka upozorneniam a hláseniam viete o neočakávaných zmenách, odchýlkach alebo iných núdzových situáciách.

Neinvazívna a Jednoduchá Inštalácia

Monitorovacie zariadenia sú bezkáblové a nevyžadujú zásahy do strojov počas inštalácie.

Aplikácia Navrhnutá
pre Web a Mobil 

Prezerajte si údaje kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka vzdialenému prístupu sú údaje dostupné online 24/7.

Flexibilné a Spoľahlivé
Riešenie pre Každého

IIoT je pre akýkoľvek priemysel. Automotive, výrobné závody alebo priemyselné parky. Dá sa prispôsobiť akýmkoľvek potrebám.

Kompletný Prehľad Výroby a Procesov

Majte úplný prehľad o svojej výrobe a strojoch. Pracujte so skutočnými údajmi a rozhodujte sa informovanejšie.

Optimalizácia Prevádzkových Nákladov

Predíďte zbytočným výdavkom, optimalizujte svoje procesy a spravujte svoje zdroje efektívnejším spôsobom.

Neinvazívna a Jednoduchá Inštalácia

Monitorovacie zariadenia sú bezkáblové a nevyžadujú zásahy do strojov počas inštalácie.

Vzdialený reporting a upozornenia

Vďaka upozorneniam a hláseniam viete o neočakávaných zmenách, odchýlkach alebo iných núdzových situáciách.

Aplikácia Navrhnutá
pre Web a Mobil 

Prezerajte si údaje kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka vzdialenému prístupu sú údaje dostupné online 24/7.

Flexibilné a Spoľahlivé
Riešenie pre Každého

IIoT je pre akýkoľvek priemysel. Automotive, výrobné závody alebo priemyselné parky. Dá sa prispôsobiť akýmkoľvek potrebám.

Ďalšie informácie nájdete v informačnom letáku.

Začnite s Nami

Chcete začať monitorovať svoju výrobu?

Začnite monitorovať svoje stroje a spotrebu energií, kontrolujte podmienky na pracovisku a ušetrite zbytočné prostriedky a výdavky.

    Začnite s Nami

    Chcete začať monitorovať svoju výrobu?

    Začnite monitorovať svoje stroje a spotrebu energií, kontrolujte podmienky na pracovisku a ušetrite zbytočné prostriedky a výdavky.