Vizualizácia dát v reálnom čase

Pomáhame klientom odhaľovať hodnotu digitalizáciou údajov o svete okolo nás. Inteligentné senzory zhromažďujú údaje v reálnom čase a tieto údaje sa spracúvajú, organizujú a transformujú na informácie, ktoré sa dajú využiť na prijímanie dobre informovaných rozhodnutí a efektívne pomáhajú používateľom pochopiť svet.

V sekcii nižšie nájdete reálne prípady použitia dashboardov so zberom, spracovaním a vizualizáciou údajov. Je to dobrý spôsob, ako získať pocit, ako to vyzerá s nasadenými inteligentnými senzormi a pripojenými k dashboardu v prehliadači, ku ktorému je možné pristupovať z akéhokoľvek notebooku, smartfónu alebo tabletu.

Odpočet Vodomerov

Diaľkový prenos údajov vodomerov v reálnom čase.

Odpočet Vodomerov

Vodomery, plynomery a elektromery sú fyzicky rozmiestnené po budovách a mestách, čo robí z manuálneho zberu údajov z meračov proces náročný na čas a zdroje. Ich vlastníkom chýba predvídateľnosť o spotrebe zdrojov a zamestnanci neefektívne vynakladajú čas a úsilie na to, aby zbierali údaje osobne.
 
Inteligentné senzory s bezdrôtovým pripojením možno použiť na zber údajov o spotrebe zdrojov v reálnom čase bez ľudskej interakcie. Účelové senzory sú umiestnené na meracích zariadeniach a odosielajú údaje na server, ktorý vizuálne prezentuje namerané hodnoty na dashboarde v prehliadači, ku ktorému je možné pristupovať z akéhokoľvek notebooku, smartfónu alebo tabletu.
 
S týmto riešením môžu vlastníci budov a bytov zlepšiť kontrolu spotreby a automaticky generovať prehľady, účty alebo faktúry. Riešenie tiež umožňuje používateľom rýchlo konať v prípade poruchy, úniku alebo abnormálneho používania a implementovať tak preventívne opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a prevádzkovej efektívnosti bez toho, aby museli čakať týždne alebo mesiace na identifikáciu problémov.
smart watermetes dashboard showcase

Do Obchodu

Nájdite senzory, ktoré vám vyhovujú

Ponúkame široký sortiment produktov pre priemyselné alebo domáce použitie.

Viac o

Prípadoch použitia

Zistite viac o ďalších prípadoch použitia, pre ktoré je možné použiť tento typ dashboardu.